Internetové balíčky

Webové stránky vytváříme jako projekty, dle smluveného zadání na míru. Pro společnosti, které s internetem začínají, ale chtějí okusit profesionálních služeb a dosáhnout za vložené finanční prostředky maximálních výsledků, ty mají možnost využít našich internetových balíčků. Pro větší projekty uplatňujeme již zcela osobitý přístup ke každému projektu.

Balíček „Firemní internetová záchrana“

Tento balíček je firemním internetovým minimem. Společnost, která dnes není na internetu, se velmi ochuzuje jak o možnost dát o sobě vědět, tak o poskytnutí základních informací o společnosti. Pro společnosti, které chtějí s internetovými stránkami začít, je právě tento balíček Firemní internetová záchrana.

Balíček „Start na internetu“

Pro společnosti, které mají již jasnější představu o tom, co od internetu požadovat, máme připraven tento balíček.

Balíček „Plnohodnotný web“

Pro společnosti, které si uvědomují potřebnost kvalitních webových stránek a chtějí řešení více na míru, případně vlastní správu svých stránek, těm je určen tento balíček. V tomto balíčku vám zpravujeme jak kompletní grafické řešení na míru, tak například i administraci.

Balíček „Řešení plně na míru“

V ceně nad 50.000,- Kč již nenabízíme balíčky, ale pouze řešení, které je vytvořené na míru ve všech ohledech.

(C) 2005 Copyright Ing. Zdeněk Jobánek. All Rigths Reserved.